درخواست مشاوره و ثبت سفارش

مجموعه تخصصی مکان‌مدیا آماده بررسی و انجام تمامی درخواست ها در زمینه تامین و آماده سازی داده های مورد نیاز پروژه ها و پژوهش ها و همچنین تولید افزونه های مکانی مرتبط با اتوماتیک کردن فرایند های پیچیده تحلیلی می باشد.