درباره من

دانشجوی دکتری GIS و متخصص هوش مصنوعی در GIS

وب سایت:
ایمیل: